Tři krásné knihy

Rok 2013 byl, alespoň co se týče koreanistiky, bohatý. Jen málokdy se totiž sejde tolik krásných kni......